Gyoza-ka Ryu specialty chinchillorin⚀广岛市中区推荐的美食饺子专卖店🥟 Izakaya🍺|Sintenchi🥟|China|Popular gyoza🥟|Smoking|Drinking ☺|All you can eat。

Gyoza-ka Ryu specialty chinchillorin⚀广岛市中区推荐的美食饺子专卖店🥟 Izakaya🍺|Sintenchi🥟|China|Popular gyoza🥟|Smoking|Drinking ☺|All you can eat。
位于广岛市中区中心的饺子居酒屋!

[饺子馆龙推荐饮品⚀ Chinchillo Sour 和 Chinchillo Highball]。
◎饺子馆的龙特色🥟。
每个人都能喝到钦奇洛酸酒和钦奇洛高脚杯!
掷两颗骰子和掷出的骰子数都会给您带来丰厚的奖励...
⚀ 佐罗 => 1 杯免费饮料
⚀ Odd => Mega size(约为两倍大) 858 日元/杯
甚至 => 每杯 231 日元。

zh_CNChinese (China)